1
Marta Trapszo-Myga prowadzi wyspecjalizowany gabinet neurologiczny na obszarze Legnicy. ?wiadczy r?wnie? us?ugi medycyny estetycznej z u?yciem botoksu. Pacjenci mog? liczy? na porad? lekarsk? w przypadku takich k?opot?w, jak b?le staw?w, guzy m?zgu, choroby nerw?w obwodowych, czy choroba Parkinsona. Wykonywane s? r?wnie? nowoczesne zabiegi iniekcyjne, kolagenowe i kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments